>>Procedimentos operacionais de limpeza – química, equipamentos e técnicas